- Diodelys i soklen der lyser
ned på det blanke granitgulv